Υπεύθυνος καταστήματος, διανομών και service. Υπεύθυνος επικοινωνίας.