Υπεύθυνος αποθήκης, picking και εκτέλεση παραγγελιών.