Υπεύθυνος μεγάλων λογαριασμών και πωλήσεων Νοτίου Ελλάδος.