Ανακύκλωση

 

Header_Anakiklosi

Η εταιρία συμμετέχει, ως έχει υποχρέωση από τον νόμο, σε Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού. Ο αριθμός μητρώου είναι ο 565.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στον επίσημο φορέα στην ηλεκτρονική Διεύθυνση www.electrocycle.gr .